famosakista

2:a BÄSTA TIK, CERT OCH SVENSK JUNIORVINNARE

Svenska Kennelklubbens Int utställning i Kista

Domare: Gabriella Veiga, Portugal