Valpar väntas i slutet på oktober mellan Famosa och Billy! 

Läs mer under Planerade kullar!