Napoleon är 2 veckor gammal och tittar sig nu förundrat om!  

Napoleons egen sida!