Liljeborg’s Fam Moses of Easter C


   8 veckor gammal! 

 Ägare: Lena Hägerstrand, Stockholm

 (M-kullen)