Välkommen till världen hälsar vi Leeroy, Logolas och Lyrica!!!